Digidexo.com

Hvordan virker AIDS påvirker barna i Afrika?

Høye prevalenstall og dårlig tilgang til behandling gjør HIV / AIDS en alvorlig helse og sosial krise i mange deler av Afrika, spesielt Afrika sør for Sahara. Barn påvirkes ikke bare av å pådra seg sykdom, men også ved å ha HIV-positive foreldre som ikke kan være i stand til å ta vare på dem.

Foreldreløse barn

Barn er ofte foreldreløse når foreldrene dør av HIV-sykdom. I de hardest rammede delen av Afrika, Afrika sør for Sahara, 11 millioner barn har blitt foreldreløse som følge av epidemien.

Transmission

De fleste HIV-positive afrikanske (og andre) barn kontrakten viruset fra sine mødre under graviditet, fødsel eller ved amming; mange steder i Afrika, er det en mangel på tilgang til rent alternative fôring alternativer og medisiner som ville redusere frekvensen av mor-til-barn smitte.

Infiserte barn

Omtrent 90 prosent av hiv-positive barn i verden lever i Afrika sør for Sahara; antall smittede barn er om lag 1,8 millioner.

Skole

Økende kostnader i familier grunnet omsorg for de med HIV fører ofte til barn, oftest jenter, blir trukket tilbake fra skolen for å unngå skolerelaterte kostnader.

Arbeid

Mange afrikanske barn blir tvunget til å arbeide for å hjelpe sine familier få inn penger for å få sine grunnleggende behov, samt å dekke HIV / AIDS-relaterte kostnader.