Digidexo.com

Slik Care for en G-Tube

Slik Care for en G-Tube


En G-rør eller gastrisk rør er et rør kirurgisk innsettes gjennom veggen i magesekken i magen. Næringsmidler og medisiner er tilført gjennom røret som blir implantert venstre for en viss tid. Folk har G-rør fordi de ikke kan spise normalt gjennom munnen, ikke spise tilstrekkelig eller trenger G-tube for andre medisinske årsaker. Her er noen tips for omsorg for en G-tube.

Slik Care for en G-Tube

•  Hold området der røret går inn i huden ren og fri for smitte. En bandasje er slitt for å beskytte området og må skiftes daglig.

Vask hendene godt og fjern den gamle dressing.

•  Rengjør området rundt røret forsiktig med såpe og varmt vann. Fjern drenering og skorpedannelse. Forsiktig rent rundt sting og tørr huden grundig. Det er viktig å holde huden ren og tørr.

Administrer medisiner rundt røret som bestilt av lege.

Bruk en ren bandasje. Vanligvis er det en spesiell G-røret dressing med en spalte i det til å gå rundt røret. Sikker dressing med teip som instruert av lege eller sykepleier.

Skyll G-røret for å holde den åpen slik at væsken vil flyte skikkelig. Denne prosedyren er noe som må bli undervist av en sykepleier eller lege.

Beskytt G-tube så det er ikke et uhell trukket ut når som helst.

Hint

  • Dersom G-tube kommer ut, dekker den med en ren bandasje og tape. Ring lege eller sykepleier umiddelbart fordi G-tube må gjeninnsettes så snart som mulig.
  • Alltid ring din lege eller sykepleier dersom du har spørsmål eller problemer.