Digidexo.com

Dødelighet av koronarsykdom

Koronarsykdom er en sykdom som sjelden viser symptomer før slående og rammer først og fremst de som i senere stadier av livet. De to utmerkelser presse dødeligheten av koronarsykdom til en dominerende stilling.

Betydning

Ubehandlet koronarsykdom (CAD) fører til hjerteinfarkt og ofte død. Det er den vanligste formen for kardiovaskulær sykdom (CVD), og er den viktigste årsaken i de globale dødsfall på 17,1 millioner mennesker hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Identifikasjon

CAD og CVD dominerer som årsak til død i USA. Ifølge Cleveland Clinic, rundt 13 millioner mennesker har en historie med koronarsykdom og 7,2 millioner har lidd et hjerteinfarkt. Nesten 2.500 amerikanere dør av hjerte- og karsykdom hver dag.

Kjønn

Hanner lider resultatene av CAD, et hjerteinfarkt, oftere enn kvinner, men kvinner er mer sannsynlig å dø. Tretti-ni prosent av kvinner dør av sykdommen sammenlignet med 31 prosent av mennene.

Time Frame

Dødeligheten er betydelig høyere hos eldre personer med CAD. Mer enn 83 prosent av personer som dør av koronar hjertesykdom er 65 år eller eldre.

Løp

CAD er 24 prosent mer sannsynlig å drepe afro-amerikanske kvinner enn kaukasiske kvinner. Nesten alle minoritets løpene i USA står overfor høye CAD dødelighet med høyere forekomst av diabetes og fedme antas å være hovedårsaken.