Digidexo.com

Mast Cell Development

Mast Cell Development


Mastceller er vev bosatt betennelsesceller som tjener kritiske funksjoner i akutte og kroniske inflammatoriske responser. De finnes i vev i hele kroppen vanligvis lokalisert rundt blodkar.

Blodkreft stamceller

Mastceller er utledet fra benmarg blodkreft stamceller. Blodkreft stamceller er pluripotente celler, betyr at de er i stand til å bli mange forskjellige celletyper.

Cytokin Stimulering Produksjons

Mastcelleproduksjon fra blodkreft stamceller er rettet hovedsakelig av rådende cytokin nivåer. Interlukin-3 ser ut til å være en viktig stimulerende faktor for mastcelleproduksjon. I motsetning til dette kan granulocytt-makrofag-kolonistimulerende faktor inhiberer mastceller.

Stem Cell Factor

Stamcelle faktor er en vekstfaktor og reseptor produseres hovedsakelig av benmarg stromale celler. Oppløselig stamcellefaktor er kritisk i mastcelle proliferasjon og differensiering. I tillegg kan membran bundet stamcellefaktor spiller en nøkkelrolle i mast celle homing.

Granule Produksjon

I tillegg til reguleringen av produksjonen av mastceller, er den spesifikke sammensetning av intracellulære granuler regulert av cytokiner som fører til forskjellige fenotyper.

Feilregulering av Mast Cell Produksjon

Mastocytose er en tilstand forårsaket av tilstedeværelsen av for mange mastceller. En mulig årsak er overflødig produksjon fører til opphopning i ulike organ og lymfevev i kroppen.