Digidexo.com

Medisinering for Osteopeni

Medisinering for Osteopeni


Osteopeni er når en persons bein materialtetthet (BMD) er lavere enn normalnivået. BMD ikke er lav nok til å bli kalt osteoporose, men tettheten er under det normale. En T-score mellom 1 og -1 er normal bentetthet. En T-score mellom -1 og -2,5 indikerer osteopeni, mens en T-score på -2,5 eller lavere er osteoporose. Det er en stor risiko for at hvis du har osteopeni så vil du utvikle osteoporose. Tilstanden kan behandles med medisiner foreskrevet av lege.

Calcitonin

Kalsitonin er et medikament som anvendes for å inhibere utviklingen av osteopeni som kan gis ved injeksjon eller nasal spray. Medisinen har få bivirkninger, det viktigste som blir en rennende nese.

Strontium ranelate Protelos

Strontium ranelate protelos er et relativt nytt medikament, men har evnen til både å stimulere osteoblaster og osteoklaster inhiberer de. Osteblasts er celler som danner nye ben, mens osteoklaster er celler som ødelegger ben. Stoffet stimulerer cellene som vokser ben og stopper de som ødelegger det.

Bisfosfonater

Bisfosfonater er en vanlig form for medisiner som brukes til å behandle osteopeni. Bisfosfonater binde til mineralet i benet og interferere med osteopeni. De viktigste to bisfosfonater er alendronat (Fosamax) eller risedronat (Actonel) og er tatt av pills.Three andre bisfosfonater er tatt av infusjon - Aclasta, Reclast og Zometa. Noen leger foretrekker disse tre over to førstnevnte.

Forteo og Teriparatide

En pasient kan være foreskrevet Forteo eller Teriparatide å hjelpe til med osteoporose; noen ganger, vil en lege foreskrive disse medisiner for å behandle osteopeni.

Ipriflavon

Ipriflavon er et naturlig supplement i enkelte land, mens i andre land er det et reseptbelagt legemiddel markedsført under ulike navn for å behandle osteopeni. I Europa er ipriflavon protelos eller strontium ranelate.