Digidexo.com

Hvorfor Is My Blood Glucose Høy i morgen?

Hvorfor Is My Blood Glucose Høy i morgen?


Pasienter med diabetes kan utvikle høyt blodsukker om morgenen. Forhøyet morgen blodsukker kan resultere fra daggry fenomen eller Somogyi effekt. Leger kan anbefale flere måter å rette høy morgen blodsukkernivået.

High Blood Sugar

Ifølge Cleveland Clinic, kan personer med diabetes har høye blodsukkernivå som kan føre til komplikasjoner som nyre, øye og hjerte lidelser hvis forhøyede blodsukkernivået ikke blir behandlet. Overflødig sukker, eller glukose, akkumuleres i pasientens blod dersom bukspyttkjertelen ikke produserer nok insulin, eller dersom en pasients insulin ikke riktig å redusere blodsukkernivået.

Dawn Phenomenon

En daggry fenomen er en naturlig prosess som øker blodsukkernivået etter 3 am og kan vare inntil 8 am

Somogyi Effect

Den Somogyi effekten kan føre til høyt morgenblodsukkernivået som en rebound effekt fra lavt blodsukker som skjedde tidligere i løpet av natten.

Diagnose

Pasienter kan fastslå årsaken til høy morgen blodsukkeret hvis de måler blodsukkeret litt tid under timen etter 2 am Normal eller høye målinger skulle tilsi en daggry fenomen og lave målinger skulle tilsi en Somogyi effekt.

Behandling

Legene kan behandle høyt morgen blodsukker ved å ha en pasient endre mengden av insulin, type insulin eller tid at insulin er tatt hver kveld. Leger kan også anbefale at en pasient spise en lettere frokost eller øke sin morgeninsulindosen.