Digidexo.com

History of the Heart Valve

Hjertet har fire kammer og fire hjerteklaffene. Som blod strømmer gjennom hvert av kamrene, for å hjerteklaffene åpne og lukke sikre at blodet strømmer i bare en retning.

Identifikasjon

De fire ventiler i hjertet inkludere tricuspid, lunge, mitral og aorta ventiler.

Betydning

Noen mennesker er født med defekte hjerteklaffer. Noen enkeltes hjerteklaffene bli defekt som følge av infeksjon med alder eller av andre årsaker.

Effekter

Et riktig fungerende hjerteklaff skal åpne og lukke helt. Stenose oppstår når en ventil er smalere og åpner ikke fullt; oppstøt oppstår når ventilen ikke lukkes helt, og gjør at blodet å lekke tilbake gjennom.

Betraktninger

Mitralklaffprolaps er en av de vanligste hjerteklaffbetingelser, som kanskje ikke forårsaker symptomer og ikke krever behandling i hver enkelt som har det. En vanlig tilstand som påvirker babyer er en bicuspid aortaventilen, hvori Aortaklaff ikke utvikler seg normalt og har to ark som i stedet for tre.

Forebygging / løsning

Noen mennesker kan trenge å ha sine hjerteklaffer byttet ut. Det er mekaniske ventiler, som er menneskeskapte, og også biologiske ventiler, som kan komme fra menneskelige givere, kuer eller griser.