Digidexo.com

Definisjon av unspun i medisinsk terminologi

I medisinsk terminologi, er "spunnet" et adjektiv som kan brukes til å beskrive en prøve som ikke er blitt sentrifugert.

Historie

Den moderne sentrifuger, som brukes ofte i vitenskapelig forskning og medisinsk praksis, ble først utviklet som en melke separator av den svenske oppfinneren Gustaf de Laval. En laboratoriesentrifuge separerer en blanding eller suspensjon i sine tyngre og lettere komponenter ved spinning hurtig (ved hjelp av sentrifugalkraft). Denne prosessen blir ofte referert til som "spinne ned" en prøve.

Søknader

I noen tilfeller kan "spunnet" laboratorieprøver er å foretrekke for analyse for å sentrifugerte stoffer. Nærmere bestemt kan unspun urin bli analysert for å vurdere urinveiene eller nyresykdommer. Unspun fostervann prøver kan evalueres til hjelp i diagnostisering av helseproblemer i fostre og nyfødte.

Alternativ bruk

"Spunnet" kan også henvise til fibre, for eksempel polyester, som ikke er vevet. Dette ville kvalifisere som medisinsk terminologi bare i at noen er spunnet fiber er innarbeidet i protese forskning. Noen forskere tror at disse fibre kan brukes til å koble musklene til proteser.