Digidexo.com

Copaxone Autoject Bruksanvisning

Den Autoject er en automatisk enhet som brukes til å administrere multippel sklerose medisiner Copaxone. Den Autoject helt skjuler nålen under injeksjonen prosessen, noe som kan bidra til å lindre noen frykt for nåler som brukeren måtte ha. Med Autoject plassert mot huden din, et enkelt trykk på en knapp administrerer medisiner.

Forbered deg på Injection

Påfør rensevæske som leveres med Copaxone til området der du vil sette injeksjonen. Skru bunnen av Autoject. Legg merke til det store gule stemplet synlig i den øvre delen av Autoject. Vri den nederste delen av Autoject rundt, plasserer den røde enden mot stempelet og trykk stempelet inn i toppen til du hører et klikk.

Sett sprøyten inn i Autoject

Åpne blisterpakningen som inneholder Copaxone ferdigfylte sprøyter og ta en dose. Ikke fjern den grå nålen dekselet. Plasser sprøyten i den nederste delen av Autoject. Skyv sprøyten inn i Autoject til den klikker på plass.

Monter Autoject

Skru den nederste delen av Autoject på den øverste del. Dette er en god tid til å kontrollere dybden av Autoject. Rådfør deg med legen din for å få hjelp med å bestemme riktig dybde for Autoject.

Administrere Copaxone

Plasser Autoject mot hudområdet hvor du brukte alkohol tidligere. Pass på at vinduet med den gule stemplet synlig. Skyv Autoject godt mot huden slik at den øverste delen stenger ned på den nederste delen. Trykk på knappen på siden av Autoject. I vinduet på siden av Autoject, vil du kunne se det gule stemplet beveger seg. Når Autoject har fullført injeksjonen, vil vinduet bli rød.

Kast engangssprøyten og avfall

Skru bunnen av Autoject og snu den opp ned slik at sprøyten faller ut. Plasser sprøyten i en tung plastbeholder slik som en beholder for skarpe gjenstander tilgjengelig på apotek. Skru bunnen av Autoject på toppen. Bytt ut den røde hetten på bunnen av Autoject. Kast avfallet fra injeksjons som spritserviett og nål container.