Digidexo.com

Beskrivelse av Rabies

Rabies er en sykdom som forårsaker betennelse i hjernen hos varmblodige dyr. Det er vanligvis overføres ved bitt av en infisert dyr, og er nesten alltid dødelig hvis den forblir ubehandlet.

Årsak

Rabies er forårsaket av virus i Lyssavirus slekten. Når den infiserer i kroppen, vil det raskt inn i sentralnervesystemet og inn i hjernen. De spyttkjertler fra et infisert individ inneholder høye konsentrasjoner av viruset.

Symptomer

En pasient smittet med rabies viser vanligvis influensalignende symptomer innen to til 12 uker, men inkubasjonstiden kan kreve opptil to år. Rabies er nesten alltid dødelig innen 10 dager etter utbruddet av symptomene.

Diagnose

En presumptiv diagnose av rabies krever flere tester på blod, spytt og spinalvæskeprøver. En definitiv diagnose er vanligvis utført obduksjon, siden det krever hjernevev.

Forebygging

En pre-eksponering immunisering for mennesker har vært tilgjengelig siden 1967. En vaksine kalt V-RG har vært brukt siden 1987 for å hindre vilt utbrudd av rabies.

Behandlinger

Behandlingen for rabies i USA er en enkelt dose av humant immunoglobulin rabies, etterfulgt av fire rabiesvaksiners løpet av de neste 14 dager.