Digidexo.com

Artritt symptomer i Lupus

Lupus er en autoimmun sykdom med vanlige leddgikt type symptomer. Selv om det finnes forskjellige former av lupus, symptomer som leddsmerte, vektendring, feber, hudproblemer og lysfølsomhet synes å være felles for hver type. Imidlertid er ethvert tilfelle av lupus forskjellig.

Leddsmerter

Leddsmerter er vanligvis det første leddgikt symptom på lupus, bestående av stivhet og ledd som er smertefullt å berøre. Leddsmerter kan være symmetrisk, hvor smerten er konsistent på begge sider av kroppen.

Høy feber

Vanlig ved revmatoid artritt og andre former for leddgikt, er feber også et tidlig symptom på lupus. Imidlertid er feber normalt ledsaget av andre symptomer samt.

Hevelse og væskeretensjon

Væskeretensjon og svelling er en stor artrittisk symptom, og kan være felles med lupus på grunn av nyre-funksjonsforstyrrelser. Som et resultat, kan hendene og føttene svelle.

Hudproblemer

Hudutslett er vanlig i lupus samt revmatoid artritt. Huden kan også bli sår og skorpete, og etterlater røde og / eller lilla flekker over hele kroppen.

Lysfølsomhet

Leddgikt tendens til å ha følsomme øyne, og dermed gjør eksponering for lys i smerte, så vel som med lupus. Det kan også føre til hudutslett.

Vektendring

Plutselige og dramatiske vekttap kan oppstå når lupus er fakling, som er ofte sett i leddgikt.