Digidexo.com

Hvordan beregne Body Mass Index for Kids

Body Mass Index (BMI) er en sammenligning mellom høyde og kroppsvekt. Det er brukt i kombinasjon med andre faktorer å vurdere barnets kroppsvekt. En BMI diagram vil gi ditt barns BMI persentil ranking for alder og kjønn. Det bør bare brukes av en lege for å foreta en vurdering om barnets vekt.

Hvordan beregne Body Mass Index for Kids

Mål barnets høyde og vekt i metriske enheter. Hvis du måler barnets høyde i meter og vekt i kilo, vil du ikke å konvertere til metriske enheter senere.

For å beregne BMI, dele barnets vekt (i kilo) av barnets squared høyde (i meter).

Bruk BMI diagram for barnets kjønn. Rådgivning den horisontale aksen på kartet, finne hash merket som tilsvarer barnets alder. Følg denne mark vertikalt til den krysser den horisontale linjen som tilsvarer ditt barns BMI.

Finn punktet på BMI diagram som tilsvarer ditt barns BMI og alder. Sammenligne den vertikale plasseringen av dette punktet til persentil kurver på diagrammet for å anslå persentil rangeringen av ditt barns BMI. En BMI persentil mer enn 95 prosent er en indikasjon på overvekt, mens en BMI mindre enn fem prosent er en indikasjon på å være undervektig.