Digidexo.com

Fysisk og kognitiv utvikling i barndom

Fysisk og kognitiv utvikling i barndom


Ekstraordinær fysisk og kognitiv vekst skjer i løpet av barndom. Et barn endrer seg i det første året enn på noe annet stadium i livet.

Fysisk Vekst

Babyer vokser mest i lengde i løpet av de første seks månedene. Vekten øker mest kort tid etter fødselen; etter fem måneder fødselsvekt er fordoblet.

Motor ferdigheter

Motoriske ferdigheter utvikles gradvis fra hodet til føttene. Ansikt og hodekontroll kommer først, så nå og ta tak, og til slutt krøp og gåing.

Brain Development

En nyfødt hjerne er en fjerdedel av vekten av en voksen hjerne. Under barndom, nevroner øke i antall, migrere hele hjernen og bli spesialisert.

Hjernens plastisitet

Et barns hjerne er av plast, noe som betyr at delene kan ta på seg nye roller enkelt. Hvis en del av barnets hjerne blir skadet, kan en annen del overta dens funksjon lettere enn i en skadet voksen hjerne.

Kognitiv utvikling

Nyfødte er i stand til enkelt å lære, og seks måneder gamle spedbarn huske nye ansikter i opptil to uker. Eldre spedbarn kan løse enkle problemer.

Språkutvikling

En nyfødt kan fortelle menneskestemmer fra andre lyder og gjenkjenne morens stemme. Babyer forstår språket før de kan snakke; eldre spedbarn babler og snakker i vrøvl å øve for tale.