Digidexo.com

Hvordan beregne BMI for Stone & Feet

Hvordan beregne BMI for Stone & Feet


BMI, en forkortelse for kroppsmasseindeks, er en rask måte å vurdere om noen er undervektig eller overvektig. Formelen er ikke perfekt, fordi den bare bruker høyde og vekt og tar ikke hensyn til kroppens sammensetning. Likevel er BMI mye brukt som et screeningverktøy fordi det kan bli regnet raskt. Ifølge Center for Disease Control, er normal BMI utvalg 18,5 til 24,9. Noe høyere enn dette tyder på at personen er overvektig.

Hvordan beregne BMI for Stone & Feet

Multipliser vekten din i stein med 14 til å konvertere til pounds. For eksempel, hvis du veier 13 stein, ville du ganger 14 med 13 for å få 182 pounds.

Multipliser høyden din i meter med 12 for å konvertere til inches. For eksempel, hvis du er 5 fot 8 inches høy, ville du multiplisere 5,75 med 12 for å få 69 inches.

Square din høyde i inches, dvs. multiplisere det av seg selv. Så hvis du er 69 inches høy, vil du få (69 x 69 =) 4761.

Del din vekt av høyden din i inches kvadrat. Fortsetter eksempel, ville du dele 182 av 4761 for å få 0,0382272631800042.

Multipliser trinn 4 resultatet med 703 ​​for å finne din BMI. Avslutte eksempel, ville du multiplisere ,0382272631800042 med 703 for å få en BMI på 26.87.