Digidexo.com

Psykososiale Effekter av koronar hjertesykdom

Psykososiale Effekter av koronar hjertesykdom


Koronar hjertesykdom er en tilstand hvor det er en innsnevring av arteriene som fører til hjertet. Innsnevring av disse arteriene kan forårsake brystsmerter eller hjerteanfall på grunn av utilstrekkelig blodtilførsel til hjertet. En person diagnostisert med koronar hjertesykdom kan oppleve noen psykososiale problemer.

Angst

En person diagnostisert med koronar hjertesykdom kan føle bekymret eller engstelig om deres personlige velvære og hvordan denne diagnosen vil påvirke deres livsstil.

Skyld

Pasienter diagnostisert med hjertesykdom kan oppleve skyldig følelser. De kan tro at deres valgte livsstil kan ha bidratt til dem anskaffe koronar hjertesykdom.

Livsstilsendringer

Pasienter med koronar hjertesykdom kan isolere seg sosialt fra sine venner som følge av bivirkninger av sine medisiner eller symptomer på sykdommen, for eksempel utmattelse.

Depresjon

Depresjon er en tilstand som pasienter med koronar hjertesykdom kan oppleve. Dette kan skyldes en rekke årsaker. De kan bli mindre motivert og mindre funksjonelle i sine roller i livet.

Betydning

Screening en pasient med koronar hjertesykdom for psykososiale problemer gir helsepersonell en mulighet til å gi riktig behandling til pasienten.