Digidexo.com

Forskrift for rengjøring kirurgiske instrumenter

Rengjøring kirurgiske instrumenter er sterkt regulert av den medisinske industrien for å beskytte pasienter fra fangst infeksjoner gjennom forurensede verktøy og for å sikre at helsepersonell fortsatt trygt mens håndtering instrumenter etter operasjonen.

AAMI Forskrift

Foreningen for Advancement of Medical Instrumentation utviklet 2006 ST-79-standarder som beskriver hvordan å sterilisere instrumenter med damp. Dette dokumentet utfyller AAMI ST-81, som setter krav til sterilisering av gjenbruk medisinsk utstyr, og AAMI ST-58, som omhandler aspekter av detaljert kjemisk desinfeksjon.

OSHA Regulations

Occupational Safety and Health Administration av US Department of Labor utstedt 29 CFR 1910.1030 subpart Z, som dikterer hvilke forholdsregler for å beskytte helsearbeidere utsatt for materiale som kan bære infeksjoner. Under OSHA, må medisinsk personell bruke engangshansker ved å manipulere infisert materiale og må få årlig opplæring i hvordan å avhende forurenset avfall.

AORN Forskrift

Foreningen av operasjonssykepleiere utstedt "Anbefalt praksis for rengjøring og vedlikehold av kirurgiske instrumenter og drevet utstyr", som understreker viktigheten av å fokusere på hele rengjøring-sterilisering transporter syklus for å sikre tilfredsstillende rengjøring og ikke stole bare på sterilisering selv å fjerne all risiko for forurensning til pasienten.