Digidexo.com

OSHA Ladd Krav

OSHA Ladd Krav


Occupational Safety and Health Administration, eller OSHA, er en statlig etat i Department of Labor. Dens funksjon er å opprettholde trygge og sunne arbeidsforhold for alle ansatte. OSHA oppnår dette ved å håndheve standarder utviklet under Occupational Safety and Health Act av 1970. OSHA gir "forskning, informasjon, utdanning og opplæring innen sikkerhet og helse."

Batterilading og Endre

Batterilading og endring kan bare utføres i tildelte områder av utpekte personer med riktig trening. I tillegg, når batteriene lades, ventilhettene skal holdes på plass for å unngå batteri spray. Den nødvendige ladeutstyr må beskyttes mot skade av andre kjøretøyer. Dette inkluderer å sikre parkeringsbremser på alle kjøretøy blir utnyttet før batteriene er ladet eller endret.

Generelle krav

Ventilasjon er avgjørende når du lader batteriene og håndteringen av gasser eller damp fra batteriet av "utette" type. Utenfor vents bør plasseres i hva kabinetter som brukes. Eller, lade batteriet i et godt ventilert rom.
Tente sigaretter og andre tennkilder forbudt i lading områder.
Sikkerhetsutstyr som ansikt skjold, forklær, og gummihansker må oppgis for arbeidstakere håndtering av syrer eller batterier under lading. Som et forebyggende tiltak, skal anlegg for spyling av øyne, kropp og arbeidsområde med vann gis der batterielektrolyttnivåer blir sjekket. Disse områdene må gis innen 25 meter av batterihåndtering områder.

Occupational Safety and Health Act of 1970

Occupational Safety and Health Act av 1970 tilbyr statlige programmer en yrkesmessig sikkerhet og helse metoden som presenteres i § 18 i loven. For eksempel er den amerikanske delstaten California som kreves for å gi opplæring og riktige elementer nødvendig å riktig administrere og håndheve alle yrkes sikkerhet og helse standarder og forskrifter i forhold til lading og utskifting av batterier. Bedrifter kan bli bøtelagt og sitert i hendelser der kravene ikke er oppfylt, og eller har resultert i skader.