Digidexo.com

Typer reseptbelagte legemidler

Reseptbelagte legemidler kan grupperes i ulike klassifiseringssystemer. En vanlig brukt system utviklet i 1959 kalles AHFS (American Hospital Formulary service) Farmakologisk-Therapeutic Classification System. Narkotika er klassifisert i en fire-lags system; det er 30 primær klassifikasjoner og hundrevis av sub-klassifiseringer. Reseptbelagte legemidler er gruppert etter lignende handling og kjemisk struktur.

Anti-smittestoffer

Anti-smittestoffer er et vanlig type reseptbelagte stoffet. Legemidler i denne klassen inkluderer antibiotika, anti-fungals og anti-virals.

Hjerte- Drugs

Kardiovaskulære legemidler regulere hjerterytmen, kontroll blodtrykk og lavere kolesterol. Det er ni sekundære klassifikasjoner i denne gruppen.

Sentralnervesystemet Agenter

Mange sentralnervesystemet agenter krever ekstra statlig regulering på grunn av potensialet for misbruk. Opioider, barbiturater, sedativa og hypnotika faller inn under denne klassifiseringen.

Luftveiene Agenter

Luftveismidler brukes til å behandle ulike luftveissykdommer. Antihistaminer og bronkodilatorer er i denne klassifiseringen.

Diverse Terapeutiske midler

Reseptbelagte legemidler som ikke passer inn i noen av de andre 29 primær klassifikasjoner er gruppert som diverse terapeutiske midler. Underklasser inkluderer motgifter, anti-gikt preparater, anti-Parkinson midler og immunsuppressive midler.