Digidexo.com

Informasjon om cellulær respirasjon

Informasjon om cellulær respirasjon


Cellulær respirasjon er nøkkelen måte der en celle vil oppnå nyttig energi. Det forekommer i organismenes celler som den metabolske reaksjon og prosess som konverterer biokjemiske energien som finnes i næringsstoffene inn adenosin triphoshate (ATP).

Fordeling av cellulær respirasjon

Intensjonen med cellulær respirasjon er å høste elektronene som finnes i organiske forbindelser og bruke denne energien til å lage ATP. Dette gir da nok energi til cellen for å være i stand til å arbeide.

Typer av cellulær respirasjon

Celleånding består av to typer som kalles aerob celleånding og anaerob celleånding. Forskjellen mellom de to er aerob respirasjon krever bruk av oksygen under anaerobe ikke gjør det. Den vanligste typen av anaerob respirasjon er en prosess som er kjent som fermentering.

Utviklingen av cellulær respirasjon

I moderne tid, nesten alle organismer bruke noen form for gjæring. Dette indikerer at cellulær respirasjon utviklet seg for lenge siden i evolusjonær historie, mens aerob respirasjon har blitt lagt til gjæring hele tiden.