Digidexo.com

Demens Behandling og logopedi

Demens, et minne tilstand som vanligvis forbundet med Alzheimers sykdom, påvirker en persons evne til å kommunisere. Symptomer på demens inkluderer nonsens tale, konsentrasjonsproblemer og problemer med ord. Logopedi (SLP) spiller en viktig rolle i behandling av demens.

Historie

Frem til 1970-tallet, ble demens anses botemiddel. Forstå hvordan hukommelsen virker forandret dette konseptet.

Speech Pathology

Logopedi, studiet og behandling av kommunikasjonsforstyrrelser, bidrar til å diagnostisere og utvikle en behandlingsplan for demens.

Rensekrav

Logopeder ser for pasienter som har evner til å lese og følge grunnleggende retninger. Demente med disse evnene kan dra nytte av SLP mest.

Behandlingsplan

Logopeder arbeide med en pasient og hans familie / omsorgsperson på å utvikle en hensiktsmessig behandlingsplan. Behandling planer kan omfatte strategier som henger opp store utskrifts tegn i pasientens hjem for å hjelpe pasienten differentiate rommet fra rommet.

Betraktninger

Logopedi vil ha betydning i fremtiden fordi folk lever lenger. Jo lenger en person lever, jo mer sårbare personen være å utvikle demens.