Digidexo.com

Effekten av å bruke en varmepute for Too Long

Varmeplatene er tilbudet lettelse for såre muskler og berolige plager som kramper. Bruk aldri dem for lenge da det kan utgjøre en alvorlig helserisiko. Mikrobølgeovn pads kan være tryggere enn elektrisk seg.

Søknad

Påfør varmeputer på toppen av det såre området. Bruk et håndkle mellom huden og puten. Mange varmeputer har myke dekker, men kan være pakket inn i et putetrekk for beskyttende komfort.

Varighet

Bruk varmeputen i opptil 15 minutter. Ikke sove med puten. Gjør du det kan overtax systemet, føre til dehydrering eller irritasjon. Velg en pute som slår seg automatisk over ett med manuelle kontroller.

Eksponeringsrisiko

Når brukt for lang tid, kan varmeputer blemme, irritere eller brenne huden. Sjekk under puten ofte og flytte den rundt. Unngå høye temperaturer. Må ikke brukes på babyer, eldre eller alvorlig syke.

Risikoer og farer

Når skadet, overopphetet eller misbrukt, kan varmeputer forårsake brann. Følg instruksjonene. Hold pads vekk fra metall, oksygentanker og andre ledere eller brannfare.

Riktig bruk

Ikke lyv eller sitte på varmeputer, som kan skade ledningene. Ikke haug eller kaste ledningene ved lagring eller bruk av pads.

Sikkerhetstips

Kontroller alltid pad og ledningen før bruk. Sikre at de fungerer riktig og at puten ikke er ødelagt eller revet. Må ikke brukes hvis du har feber.