Digidexo.com

Hva er en Enteral materøret?

En pasient som har mage-systemet er velfungerende kan fortsatt være ute av stand til muntlig innta de næringsstoffene som kreves for å møte metabolske behov. I slike tilfeller er en enteral sonde brukes til å gi de nødvendige næringsstoffene.

Tube Placement

En enteral materør kan plasseres nasalt eller kirurgisk. Plassering avhenger av en rekke faktorer, blant annet forventet varighet av behandlingen og preferanse for pleieren.

De som Benefit

Enteral ernæring rør nytte dem som er underernærte eller har høy risiko for å bli underernært, og som ikke er i stand til å konsumere minst 80 prosent av sin energi trenger muntlig. Enteral ernæring rør kan anvendes i forbindelse med vanlig matforbruk.

Ulemper

Selv om ikke alle pasienter med enteral ernæring rør oppleve negative bivirkninger, er noen risiko forbundet med sondeernæring. Pasienter har en økt risiko for aspirasjon og oppkast. Andre mulige bivirkninger er diaré, hudskader, anatomisk avbrudd, hypoglykemi og hyperfosfatemi.