Digidexo.com

Mitokondrielle sykdommer hos barn

Mitokondrielle sykdommer hos barn


Mitokondrier skape over 90 prosent av den energien som brukes til å utføre kroppsfunksjoner som holder oss i live. Når feilen mitokondriene, mitokondrielle sykdommer utvikler seg. Disse sykdommene forekommer først og fremst hos barn.

Effekter

Barn med en mitokondriesykdom vil ha muskelsvakhet, være ukoordinert og har visjon og hørselsproblemer.

Årsaker

Årsaken mitokondriale sykdommer er vanligvis genetikk. Barn som har en mitokondriesykdom kan ha gener for sykdommen arves fra en forelder.

Identifikasjon

For å identifisere hvorvidt et barn har en mitokondriesykdom, vil en lege utføre en familie historie, en fysisk og en nevrologisk eksamen. Legen vil samle blod-og urinprøver og gjennomføre en MR.

Behandlinger

Det finnes ingen kur for mitokondrie sykdommer, men behandlingene reduserer symptomer hos noen barn. Disse behandlingene er vitaminer, enzymer, antioksidanter og kosten endres.

Prognose

Prognosen for barn som lever med en mitokondriesykdom varierer for hvert barn. Med riktig behandling kan sykdommen utvikle seg sakte med minimale symptomer.