Digidexo.com

Testing for Black Mold

Testing for Black Mold


Bekrefter tilstedeværelsen av svart mold krever en undersøkende tilnærming som involverer flere tester. Noen bedrifter bruker flere metoder i en mold test kit.

Fuktighet

Mold kan være mistanke om enkle tester viser relativ luftfuktighet på 60 prosent eller høyere.

Prøver av Material

Fysiske prøver av gips, gulv, tre eller isolasjon inneholder mistenkt mugg blir samlet og sendt til et laboratorium for analyse. Bestemte arter av formen kan bestemmes ved denne metoden. Denne metoden kan kreve noen ødeleggelse for å samle prøver.

Pinne

En bomullsdott rappet over mold deretter sendt til et laboratorium for å være kultivert og identifisert er mindre invasiv. Denne metoden fungerer ikke godt på porøse eller tørre overflater.

Tape

Enkel husstand tape kan brukes til å samle mistenkt mold, og deretter sendt til et mikrobiologi lab for analyse.

Bioaerosol

Luftprøver tatt i løpet av tre til fem minutter med et høyt volum aerosol-enhet og en forberedt petriskål kan vise luftbårne sporer. Denne testtype kan analysere mer enn en art av mugg.

Spore Trap

En annen mold test for luftbårne sporer tester også for pollen og insektdeler.