Digidexo.com

Faktorer som påvirker Stroke Recovery

Faktorer som påvirker Stroke Recovery


Din evne til å gjenopprette fra et hjerneslag er påvirket av en rekke faktorer. Mens alvorlighetsgraden av hjerneslag er en åpenbar faktor, er hjerneslag utvinning også påvirket av andre variabler, for eksempel kvaliteten på hjerneslag rehabiliteringsprogram.

Stroke Alvorlighetsgrad

Stroke alvorlighetsgrad kan i stor grad påvirke din evne til å oppnå bedring etter hjerneslag. Ikke overraskende, lider en mer alvorlig hjerneslag tilbyr generelt mindre håp for en vellykket utvinning.

Start Stroke rehabilitering

Jo før du begynner hjerneslag rehabilitering, jo bedre er sjansene dine for en tilfredsstillende slag utvinning. Spør rehabilitering er ikke alltid mulig, men på grunn av hjerneslag komplikasjoner.

Financial Resources

Hjerneslag rehabiliteringstjenester kan være dyrt, og er ikke alltid dekket av helseforsikring. Din takts utvinning kan påvirkes av din evne til å ha råd til rehabiliteringstjenestene du trenger.

Stroke Recovery-teamet

Din takts utvinning teamet vil trolig spille en stor rolle i utvinningen, slik dyktighet av laget ditt kan påvirke kvaliteten på hjerneslag utvinning.

Tid brukt på rehabilitering

Utvinningen fra hjerneslag kan påvirkes av hvor mye innsats og tid du er villig til å vie til rehabilitering.

Support Network

Å ha en sterk støtte system av venner og slektninger kan øke sannsynligheten for vellykket utvinne etter hjerneslag.