Digidexo.com

Når ble DNA-testing introdusert?

Suksesser av DNA-testing er ofte spioneringen i media --- fra løse farskapstvister til velt feilaktige domfellelser. Når det gjelder å studere sin opprinnelse, men detaljene er mindre sterkt publiserte. Lær mer om historien bak det som er blitt kalt «den mektigste kriminalitetsbekjempende verktøy vi har til rådighet" og dens utvikling i både helsevesenet og etterforskning.

Tidlige milepæler

Til tross for den første identifikasjon av de fire menneskelige blodtyper i 1901-'02, det var ikke før på 1920-tallet at forskere funnet ut at blodtypen ble genetisk arvelig. På 1930-tallet ble det serologiske tester utviklet som kunne identifisere menneskeblod ved tilstedeværelse av genetisk materiale. I separate undersøkelser ble deoksyribonukleinsyre ("DNA"), den kjemiske genetisk byggestein, først isolert i ren tilstand.

Ved 1950-tallet, James Watson og Francis Crick var instrumental i "sprukket" den genetiske koden. De avslørte DNA dobbel-helix design og fikk tidlig innsikt i betydningen av sekvensering av sine fire kjemisk basiskomponenter.

Ytterligere DNA-testing i hele 50-tallet og 60-tallet resulterte i sette DNA sammensetningen av proteiner, og isolere en nøkkel DNA enzym som kan replikere DNA i et reagensrør. Disse milepælene i genetisk forskning og testing etablert prosessuelle presedens som senere skulle bli brukt i moderne DNA-testing i helse- og rettsmedisinske fag.

Testing for sykdom

Utstyrt med evnen til å identifisere de genetiske egenskapene til visse sykdommer, ble genetiske DNA-testing introdusert til den generelle befolkningen på 60-tallet. Nyfødte var genetisk screenet (ved prikking hælen på foten for en blodprøve) for stoffskiftesykdom som kalles fenylketonuri ("PKU") --- kjent for å føre til mental retardasjon uten tidlig behandling. PKU testing er anerkjent som den tidligste genetisk test utført på landsbasis. Testing for andre genetisk arvelige sykdommer som sigdcelleanemi og Tay-Sachs sykdom begynte på 70-tallet.

Testing for rettferdighet

Innføringen av DNA-testing har revolusjonert innen etterforskning, hvor vitenskapelige metoder og verktøy er integrert for kriminelle og sivile rettssaker. Dr. Alec J. Jeffreys, en engelsk genetiker fra Leicester University, utviklet en teknikk for å undersøke den unike lengde variasjoner for DNA gjenta sekvenser i midten av 80-tallet. Denne teknikken har gjort menneskelig identitet tester mulig når man sammenligner en kjent DNA kilde med en ukjent DNA kilde. Dr. Jeffreys kalles denne teknikken "DNA fingerprinting" (også kjent som "DNA profilering" eller "DNA-typing").

Første "fingeravtrykk"

I 1986 ble Dr. Jeffreys bedt om å bruke hans DNA fingerprinting prosessen til en voldtekt-drapssak i de engelske Midlands. En mistenkt hadde tilstått forbrytelsen og politiet ønsket å verifisere tilståelse med DNA-bevis. Etter analyse, Dr. Jeffreys 'DNA-tester viste at den mistenkte ikke har begått forbrytelser. Kort tid senere ble den første kriminell overbevisning basert på DNA-bevis --- resultatet av Dr. Jeffreys 'innovasjon --- innhentet for en annen straffesak i 1987.

Kontroverser

Fordelene vunnet av utbredelsen av DNA-testing i helse- og rettsmedisinske fag er grenseløs. De negative konsekvenser av denne teknologien er også betydelig. De inkluderer men er ikke begrenset til følgende: konstitusjonell lov brudd, diskriminering basert på genetiske historie, og en mangel på enhetlig regulering og etterlevelse som resulterer i betydelige testunøyaktigheter.