Digidexo.com

Oxygen Flow GP Vs. Silikon Contact Lens

For øynene dine til å nyte optimal helse, de trenger å puste oksygen. Mens gamle kontaktlinser gjorde det vanskelig for oksygen til øyet, gasspermeable (GP) kontakter og nye silikon kontakter oppmuntre sunn oksygenstrømmen.

Tradisjonelle Myke Kontakter

Fordi gamle myke kontakter ble laget av plast - som sperret oksygen til øyet - og vann - som raskt tørket ut - de ga ofte wearers tørre, ubehagelig øyne.

Gass permeable kontakter

Siden 1970-tallet har gass permeable kontakter med silikon vært i bruk, slik at oksygen å passere gjennom linsen.

Silikon Hydrogel Kontakter

Mange myke kontakter blir nå laget med oksygen-permeable silikon. Dette betyr at de har et lavere vanninnhold - siden vann ikke lenger å være den primære oksygenbærer for øyet - resulterer i mindre dehydrering.

Forskjell i oksygenpermeabilitet

Moderne silikon hydrogel kontakter er en kamp for gass permeables når det kommer til oksygen, fordi de tillater øyet å få seks-syv ganger mer oksygen enn tidligere myke kontakter.

Den største forskjellen

Hovedforskjellen mellom gass permeable og silikon kontakter er at silikon myke kontakter fortsatt bruke litt vann for å overføre oksygen til øyet - som betyr at de fortsatt dehydrerer over tid - mens gass permeable kontakter har ingen plagsom vanninnhold.