Digidexo.com

Kunstig Hydration og ernæring Brukes i Hospice Care

Kunstig Hydration og ernæring Brukes i Hospice Care


Kunstig ernæring og hydrering (ANH) er teknisk kalt "legemiddelassistert ernæring og hydrering." Den som gir eller uttak av ANH er en end-of-life beslutning som innebærer hospice-teamet og pasienten eller medisinsk fullmakt.

Identifikasjon

Kunstig ernæring og hydrering refererer til administrasjon av mat og vann "av kunstige midler," ifølge Thomas Shannon og Nicholas Kockler i «En introduksjon til bioetikk."

Funksjon

Å gi ANH, ifølge Shannon og Kockler, er bioethically riktig. Det blir sett på som et middel for å "bevare liv" og lindre nød.

Betydning

Fordi gi ANH anses bioethically riktig, Shannon og Kockler sier at "det bør være en formodning i favør av å gi næring og fuktighet til alle pasienter."

Advarsel

Men det er tre vilkår som ANH ikke bioethically nødvendig; pasientens kropp kan ikke assimilere det, fører det til fysisk ubehag, og bestemmelsen er umulig.

Fordeler

Som Shannon og Kockler påpeke, religiøse institusjoner talsmann ANH, i prinsippet, for å beskytte den "grunnleggende menneskelig verdighet" av pasienten.