Digidexo.com

Ranitidin bivirkninger

Ranitidin er et medikament som brukes til å redusere magesyre for å behandle og forebygge magesår og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD). Ranitidin er tilgjengelig over-the-counter, etter resept i større styrke, i generisk form og under merkenavnet Zantac. Mange bivirkninger er mulig, men de fleste er sjelden oppleves av brukerne.

De fleste vanlige bivirkninger

Ifølge Medline Plus, de vanligste bivirkninger forbundet med ranitidin oppstå hos færre enn to prosent av brukerne. Disse inkluderer forstoppelse eller diaré, svimmelhet, hodepine, kvalme og tretthet.

Andre bivirkninger

Folk tar ranitidin kan også oppleve magesmerter, nedsatt sexlyst, tretthet og søvnløshet.

Kardiovaskulære bivirkninger

Kardiovaskulære bivirkninger er svært sjeldne. Symptomer inkluderer rask eller langsom hjerterytme, og uregelmessig hjerterytme.

Allergiske Reaksjoner

Noen mennesker har en allergisk reaksjon på ranitidin. De kan utvikle et utslett eller elveblest, tungpustethet og pustevansker, og munn eller hals hevelse.

Alvorlige bivirkninger

Andre sjeldne alvorlige bivirkninger som forvirring, depresjon og hallusinasjoner. Leverproblemer kan også oppstå, med symptomer på gulsott og mørk urin.