Digidexo.com

B12 og spedbarn

Vitamin B12 er vanligvis finnes i kjøtt og kjøttvarer, og som er nødvendig for visse funksjoner i menneskekroppen. Mangel på B12 kan føre til tretthet og svakhet; ekstreme manglene er knyttet til nevrologiske lidelser. Spedbarn, som voksne, trenger B12 for å støtte riktig utvikling.

B12

B12 er et vannløselig vitamin som finnes naturlig i visse matvarer, som kjøtt og kjøttprodukter, og lagt til andre, som frokostblandinger, og kan kjøpes som et supplement. Vitaminet er nødvendig for den riktige dannelse av røde blodceller, neurologisk funksjon og DNA-syntese.

Anbefalingene

The National Institute of Health (NIH) anbefaler at spedbarn, mellom fødsel og seks måneders alder, får 0,4 mikrogram (mcg) av B12 daglig. For å sette dette i sammenheng, anbefaler NIH et daglig inntak 2,4 mcg for personer over 14 år.

B12 Foods

Vitamin B12 finnes i animalske produkter som fisk, kjøtt, egg, fjørfe, melk og melkeprodukter. Dette vitamin kan overføres til barnet fra moren i morsmelk. Så lenge mor er inntak nok - NIH anbefaler 2,8 mcg av B12 daglig for ammende mødre - barnet bør få sin anbefalte kvote.