Digidexo.com

Skulle Proteser festes med Ema akryl?

EMA er mye brukt

Etylmetakrylat (EMA) er mye brukt i alt fra plastbeholdere til kosmetiske enheter. EMA er "er en av de mest studerte monomerer i verden," i henhold til LaurasProNails.com, og er ansett som ufarlig for bruk i mange produkter. EMA er et sikkert alternativ i forhold til sitt motstykke toksisk, metylmetakrylat.

EMA har bekymret People

Det er folk som har klaget over lukten av EMA. Ifølge LaurasProNails.com, har EMA akryl en lukt som kan forårsake irritasjon. I tillegg til dette problem, kan EMA negativt påvirke gravide kvinner. Å stille spørsmål, har Cosmetic Ingredient Review Board uttalt at det er "ingen bevis for at EMA kan påvirke eller skade ufødte barn."

Bottom Line

Proteser kan festes med EMA akryl, en pålitelig tilhenger som har vist seg trygge. Akryl kan være luktende, men EMA er "brukt i alt fra husholdnings plast," ifølge LaurasProNails.com, til «medisinsk utstyr som er implantert i kroppen." Ta kontakt med en tannlege for detaljerte råd.