Digidexo.com

Statistikk om astma hos barn

Statistikk om astma hos barn


Ifølge emedicinehealth.com, er 17,3 prosent av folk i USA berørt med astma. Av disse menneskene barn som er 10 år eller yngre står for nesten 50 prosent av tilfellene.

Fact

Ifølge Center for Disease Control and Prevention, 9,4 prosent av barna har astma. Denne høye grad av forekomst er knyttet ikke bare til genetikk, men miljøforhold.

Historie

Ifølge MedicineNet.com antall barn med astma har økt betydelig i løpet av de siste 20 årene. En slik stor økning i antall fører forskerne til å anta at økningen er også på grunn av skiftende forhold i omgivelsene.

Risikofaktorer

Mens genetikk spiller en rolle i forekomsten av astma, viser statistikken at miljøforhold som tobakksrøyk, urban forurensning og allergi bidra til et barns utvikling av astma, ifølge Mayo Clinic.

Genetikk

Ifølge MedicineNet.com et barn har en 63 prosent sjanse for å ha astma hvis begge foreldrene har tilstanden. Mens et barn som bare har én forelder med astma bare har en 23 prosent sjanse for også å ha astma.

Potensiell

Et barn kan ikke vokse astma, men rundt 50 prosent av barn kan finne sin astma vil være inaktiv i sine ungdoms år, ifølge MedicineNet.com. Tilstanden kan returnere i løpet av sin voksenlivet når som helst.