Digidexo.com

Hva er symptomene på Mild Bipolar lidelse?

Cyklotymi er en mildere form for bipolar lidelse sammenlignet med bipolar I og bipolar II. Denne form for bipolar lidelse har lignende symptomer som de andre, inkludert humørsvingninger, men symptomene er mindre alvorlige.

Tristhet

Personer med cyklotymi er trist og ikke har energi til å utføre dagligdagse oppgaver. De har også en følelse av håpløshet.

Angst

Et annet symptom på cyklotymi er angst. Angst fører til en person til å stadig være på kanten, har racing tanker og resulterer ofte i søvnløshet.

Fysiske tegn

De med cyklotymi kan lide av tap av matlyst, noe som resulterer i vekttap. På grunn av mangel på energi og ønske av mat, kan de også lider av tretthet.

Mangel på interesse

De med cyklotymi kan miste interesse for noe som appellerte til dem tidligere, og med daglige aktiviteter som arbeid eller rengjøring.

Focus

Problemer med å konsentrere og irritabilitet er også symptomer på cyklotymi. Disse symptomene er også nært beslektet med angst.