Digidexo.com

Typer av katalysatorer i kjemiske reaksjoner

Typer av katalysatorer i kjemiske reaksjoner


Kjemiske reaksjoner krever en bestemt mengde energi for å være i stand til å fortsette til fullførelse ved en rimelig hastighet. Denne energibarrieren kalles aktiveringsenergi, og kan føre til potensielle problemer for enkelte reaksjoner hvis den er for høy. Katalysatorer er stoffer som senker denne aktiveringsenergi, forårsaker en økning i den hastighet med hvilken reaksjonen finner sted. I tillegg til å senke aktiveringsenergi, katalysatorer som er nyttige fordi de ikke er kjemisk endrer reaksjonskomponentene eller produktene, og er ikke brukt opp ved reaksjonen. Det finnes flere forskjellige typer av katalysatorer som kan brukes i en rekke kjemiske reaksjoner.

Heterogen katalysator

Heterogene katalysatorer opptrer i en fase forskjellig fra reaktantene. Den mest vanlige heterogen katalyse finner sted med en fast katalysator og flytende reaktanter. Et eksempel på denne reaksjonstype er hydrogeneringen av vegetabilsk olje i nærvær av en nikkelkatalysator. Reaktanten, vegetabilsk olje, er i flytende fase med nikkel-katalysator i fast fase.

Homogen Catalyst

Homogene katalysatorer som arbeider i samme fase som reaktantene. Disse typer av reaksjoner som normalt forekommer enten i en flytende eller gassformig tilstand. Et vanlig eksempel er nedbrytningen av ozon til en fri radikal og oksygenmolekyl. Denne prosessen er katalysert av cholorofluorocarbons som vanligvis finnes i aerosoler. Både reaktant og katalysatoren er i en gassfase i denne reaksjon.

Enzymer

Enzymer er en spesiell type katalysator som senke aktiveringsenergien for en rekke viktige biologiske og fysiologiske prosesser. De er vanligvis proteiner som består av en kjede av aminosyrer. Enzymer i stor grad fungere som homogene katalysatorer; Selv om det er noen enzymer som kan fungere som heterogene de også.

Electrocatalysts

Elektrokatalysatorer er metallbaserte katalysatorer som brukes i de halve reaksjoner av brenselceller. Disse stoffene virker til å redusere aktiveringsenergien som kreves for reduksjon eller oksydasjon av molekyler som tillater strøm å bli produsert.