Digidexo.com

Forskjellen mellom PPO, HMO og POS

Forskjellen mellom PPO, HMO og POS


Foretrukne leverandør organisasjoner (PPO), helse vedlikehold organisasjoner (HMO) og Point-of-service planer (POS) er alle former for administrerte omsorg planer. Typen klarte omsorg forsikring du har, bestemmer kostnadene og omfanget av dekningen, samt leger du har tilgang til.

Beskrivelse

Klarte omsorg forsikringsselskapene opprettholde et nettverk av leverandører som pasientene oppfordres til å bruke. Bruk av nettverks leger er vanligvis obligatorisk i en HMO plan, med mindre pasienten får en henvisning fra primærhelsetjenesten leverandør (PCP). Besøks out-of-nettverk leger utenfor er tillatt i en PPO eller POS, men det er en høyere kostnad for tjenestene.

Dekning

I de fleste HMOs, betaler selskapet en stor andel av kostnadene for ytelser som er beskrevet i planen, mens den forsikrede betaler en forhåndsbestemt co-betaling ved hvert legebesøk. I mange PPO planer, må pasientene sende inn et krav og avventer godkjenning før du får refusjon for helsetjenester. POS planer varierer fra leverandør og kan ligne en HMO eller PPO, ved hjelp av en kombinasjon av co-betalinger, coinsurance og egenandeler.

Egenandeler

En egenandel er minimum out-of-pocket utgifter den forsikrede må betale før du sender inn krav til forsikringsselskapet. Egenandeler er et felles trekk ved PPO forsikring, og kan gjelde for dekning mottatt fra out-of-nettverk tilbydere i et POS plan.

Premie

Forsikringsselskaper forhandle med nettverket leger til å kontrollere kostnadene for dekning, noe som gjør helsetjenester fra ikke-nettverksleverandører dyrere. Av denne grunn, HMO har de laveste premiene, mens PPOs og POS planer har høyere premie på grunn av økt tilgjengelighet til helsepersonell utenfor nettverket.

Betraktninger

HMO forsikring planer vanligvis legger mer vekt på forebyggende omsorg enn andre administrerte vesen. Uten dekning for forebyggende medisin, essensielle behandlinger, inkludert rutinemessige kontroller, vaksinasjoner og mammografi, må dekkes out-of-pocket.