Digidexo.com

Den DNAzol Protocol

Den DNAzol Protocol


DNAzol er et kommersielt, patenterte produkt som tillater isolering av genomisk DNA i prøver fra enten dyr eller planter. På grunn av den kaustiske naturen av oppløsningen, må strenge sikkerhetsprosedyrer følges gjennom hele isolasjonsprotokoll prosessen.

DNAzol Protocol

Det er flere sekvensielle trinn i DNAzol protokoll; vev er homogenisert og deretter sentrifugert om nødvendig for å fjerne fragmenter. DNA blir deretter isolert ved hjelp av kjemiske midler, og vasket med etanol, og den kjemiske fjernet. Til slutt gjennomgår prøven oppløseliggjøring ved hjelp av vann alene eller en kjemisk og vannblandingen for å fremskynde prosessen.

Forbedret Homogenisering

Homogenisering av animalsk vev kan bli forbedret ved bruk av DNAzol reagens. Dette skal kun ta fra fem til ti slag med håndholdt homogenisator. Mykt vev kan bli redusert til mindre fragmenter, og behandlet med en micropippett.

Plant Tissue

Plantevev kan bli pulverisert ved hjelp av tørris og etanol eller flytende nitrogen før ekstraksjon.

Må Sentrifuge

Selv sentrifugering er generelt valgfritt, hvis overdreven forberedelse før presipitering er nødvendig, og deretter sentri-fugering er nødvendig før fortsetter.