Digidexo.com

Tegn og symptomer på nyre infeksjon hos et nyfødt

Tegn og symptomer på nyre infeksjon hos et nyfødt


Pyelonephritis er infeksjon av nyre, og det er vanligvis en følge av en ubehandlet eller avansert urinveisinfeksjoner (UTI). Voksne kan lett gjenkjenne UTI symptomer i seg selv. Men nyfødte ikke klarer å verbalisere klager på symptomene. Foreldre bør kjenne tegn som kan måles eller observeres slik at de kan søke medisinsk hjelp for sine nyfødte for å forebygge komplikasjoner og unngå pyelonefritt.

Fever

Feber er den klassiske symptom på en infeksjon i mennesker i alle aldre. Det er et resultat av kroppens eget immunsystem bekjempelse invaderende organismer. En feber av enhver type i en nyfødt bør henvises til en helsepersonell for en vurdering og behandling. En ubehandlet feber kan føre til anfall og andre komplikasjoner i et barn.

Hematuria

Hematuri er betegnelsen på blod i urinen. Som en urinveisinfeksjon eller en nyre-infeksjon utvikler seg, blir vev ødelegges og frigjør røde blodceller inn i urinveiene. Normal urin bør være lys til mørk gul. Enhver skjær av rødt eller rosa kan tyde på hematuri og bør henvises til en helsepersonell.

Pain

Nyfødte kan ikke verbalisere at de er i smerte, men de kan handle annerledes når de er i smerte. Tegn på smerte i en nyfødt inkluderer irritabilitet, tap av appetitt og tap av søvn.