Digidexo.com

Giftig Mold Symptomer

Giftig Mold Symptomer


Mold, gjær og andre sopp er ofte gunstige organismer, men når feil type mold vokser på feil sted, kan resultatene være forferdelig for vertsorganismen. Giftig muggsopp skille mykotoksin, et stoff som kan forårsake bihulebetennelse, astma eller kan også kompromittere immunsystemet. Symptomer er ofte ligner på allergi eller bakterielle infeksjoner.

Luftveiene

Vanlige respiratoriske indikatorer på inge mykotoksin er hoste, nysing, sår hals, allergiske reaksjoner, tette bihuler og symptomer assosiert med rhinitt (også kjent som forkjølelse).

Smerter og plager

Inge mykotoksin kan forårsake dype verkende smerter i armer og ben, magesmerter eller kramper, og i ekstreme tilfeller, fibromyalgi, en nevrologisk tilstand som manifesterer seg som utbredte smerter, tretthet og overfølsomhet for berøring.

Nevrologisk

Mykotoksiner kan utløse nevrologiske symptomer som nummenhet i hender, føtter og andre ekstremiteter, og infeksjoner kan be angst, skjelvinger og humørsvingninger.

Breathing

Kortpustethet og tungpustethet kan utvikle seg til astma.

Primære Infeksjoner

Svelging av mykotoksiner kan bli tydelig i kløe eller svie soppinfeksjoner i nese, hals og lunger. Dermal (skin) kontakt skaper utslett, og soppinfeksjoner på hud og bæres inn i øynene ved kontakt med hendene.

Sytemic Infeksjon

Mold infeksjoner kan kompromittere immunforsvaret, forårsaker åpne huden sår og økt mottakelighet for bakterieinfeksjoner.

Andre symptomer

Hår og hukommelsestap er sporadiske symptomer.