Digidexo.com

Definer sigdcelleanemi

Sigdcelleanemi er en sykdom i hvilken legemet gjør røde blodceller formet som en "C" (sigd) snarere enn deres normale skiveform. Disse unormale røde blodceller er mindre fleksibelt og kan føre til forskjellige komplikasjoner.

Anemi

Sigdcelleanemi er en bestemt type anemi. Anemi kan være hvilken som helst tilstand konsentrasjonen av blodceller er lavere enn normalt, eller blodcellene bære mindre enn den gjennomsnittlige mengden av hemoglobin.

Varighet

Røde blodceller normalt vare i 120 dager, mens sigdceller bare vare i 10 til 20 dager. Den rød benmarg er derfor ikke i stand til å erstatte røde blodceller raskt nok.

Arv

Sigdcelleanemi er en arvelig sykdom. Barn vil ha en 25 prosent sjanse for å ha sigdcelleanemi hvis begge foreldrene er sigdcelle bærere.

Survival Verdi

Sigd anemi har en overlevelsesverdi mot malaria. Bærere av sigdcelleanemi har blodceller som er delvis sickled, noe som gjør dem resistente mot malaria plasmodium.

Prognose

Sigdcelleanemi er foreløpig bare kureres med benmargstransplantasjoner i et lite antall tilfeller. Målet for de fleste behandlinger er å forlenge levetiden av pasienten.