Digidexo.com

Effektiviteten av Substance Abuse Treatment

Ifølge National Institute on Drug Abuse (NIDA), rusbehandling inkluderer medisiner og atferdsterapi. De er begge effektive i behandling av stoffmisbruk og for å forebygge tilbakefall. Fordi rusmisbruk er en alvorlig hjernesykdom, ikke behandling ikke garantere at en person ikke vil lide et tilbakefall.

Medisiner

Medisiner brukes til å returnere hjernen til vanlig funksjon, redusere cravings og hjelpe pasienten unngå tilbakefall. For opiatavhengighet, metadon og buprenorfin er effektive behandlinger; disuliram, naltrekson, akamprosat og disulfiram er gunstig i behandlingen av alkoholmisbruk.

Atferdsterapi

Kognitiv-atferdsterapi, motiverende intervju, flerdimensjonal familieterapi og motiverende insentiver er atferdsterapi brukes til å behandle rusmisbruk. Alle kan være effektive i å hjelpe pasienten til å endre hans syn og atferd mot narkotikamisbruk så han viser gunstigere seg.

Joint Treatment

Medisiner og atferdsterapi fungerer best når den brukes sammen i stedet for i ensomhet.

Behandlingsresultater

Ifølge NIDA, de fleste individer som innreise og opphold i behandling slutte å bruke narkotika. Dette resulterer i en reduksjon i kriminell aktivitet og forbedrer sitt arbeid, sosiale og psykologiske evner.

Relapse Statistikk

Per NIDA, 40 til 60 prosent av stoffavhengige pasienter lider et tilbakefall.