Digidexo.com

Typer av CJD

Typer av CJD


Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) slo medieoverskrifter som kugalskap, men det er egentlig en gruppe av fire forskjellige sykdommer som har fire forskjellige årsaker. CJD er en nevrologisk sykdom som fører til hevelse i hjernen blant andre symptomer. Den er forårsaket av akkumulering av et unormalt protein kalt en prion som vrak ødeleggelse på kroppen til den syke person. Studier på hvordan prion fungerer og ødelegger verten er mangelfulle. Alle fire typer er forårsaket av dette proteinet, skjønt, og det fører til død i alle fire tilfeller.

Sporadisk CJD

Dette er den vanligste formen for CJD og står for 85 prosent av alle tilfeller av sykdommen. Ifølge Brain og Spine Foundation, denne typen effekter en i en million mennesker i Storbritannia hvert år. Det er svært sjelden i forhold til andre sykdommer som påvirker hjernen. Per nå, er årsaken til denne type CJD ukjent. Det slår vanligvis de som er middelaldrende eller eldre. Det er sjelden at denne typen CJD å plage de unge.

Genetisk CJD

Personer som har genetisk CJD arve sykdommen fra sine foreldre. Vanligvis vil de vet at de kan ha sykdommen fordi folk i deres familie har dødd av det også. Imidlertid har mutasjonen skjedde uten forvarsel. Genet er dominant, noe som betyr at det tar bare en CJD genet for personen å ha sykdommen. Denne formen for CJD er også svært sjelden og ikke mange tilfeller rapporteres hvert år fra denne typen.

Iatrogen CJD

Iatrogen CJD er når sykdommen er ervervet gjennom medisinsk eller kirurgisk praksis. Ifølge Brain og Spine Foundation, tilfeller av iatrogen CJD forårsaket av menneskelig veksthormon høstet fra hypofysen av infiserte lik mellom 1958 og 1985. Men nå er det hormonet som produseres syntetisk. Det er også mulig å få sykdommen fra dura uansett materiale som kan brukes i kirurgi eller enhver annen krysskontaminering med hjernevev. Disse er alle sjeldne tilfeller, skjønt. De fleste kirurgiske prosedyrer nå ta forholdsregler mot CJD forurensning.

Variant CJD

Variant CJD er den type av denne sykdom som er antatt å ha krysset fra kyr til mennesker. Bovin spongiform encefalopati er sykdommen skjema hos storfe. Det antas at sykdommen har krysset over til mennesker via dietten, selv om det fremdeles finnes studier gjennomført for å bevise dette. Ifølge Brain og Spine Foundation, kan det ta opptil 30 år etter tegn på sykdommen til å dukke opp etter å ha spist kjøtt infisert av CJD.