Digidexo.com

Kanadiske Fire Fighter begrenset plass Training

Kanadiske Fire Fighter begrenset plass Training


Brannmenn i Canada er opplært i trange kroker redning for å bistå med ulykker i miljøet og arbeidsplassen. I 2010 Canadian Standards Association sluppet en frivillig standard som tar sikte på å forbedre effektiviteten av trange kroker sikkerhet og redning.

For trange Definition

En begrenset plass kan defineres som et lukket eller delvis lukket naturlig plass eller menneskeskapte plass, for eksempel en hule eller en gruve. Plassen har vanligvis en begrenset inngang eller utgang og plassen i seg selv kan utgjøre en risiko for de som kommer inn. Risiko kan omfatte farlige materialer eller prosesser; utforming, plassering eller atmosfære av plassen; og den type arbeid som utføres.

For trange Training

Opplæring i trange kroker redning inkluderer vanligvis risikovurdering; arbeider med tau og rigging, som for eksempel å feste seler til ofre for å trekke dem i sikkerhet; og lære å bruke spesialutstyr som materialer utstyr, respiratorer og overvåkingsenheter farlig.

New Safety Standard

I 2010 Canadian Standards Association presentert en ny frivillig standard (CSA Z1006) med sikte på å redusere skader og dødsfall i forbindelse med trange rom. Av særlig betydning for brannmenn, standarden inneholder retningslinjer for redningsmannskaper å identifisere og unngå potensielle risikoer. Som i 2010, brannmenn og andre redningsmenn står for over 60 prosent av omkomne i trange kroker ulykker i Canada.