Digidexo.com

Hvor raskt Do genital warts vokse?

Hvor raskt Do genital warts vokse?


Genital warts er forårsaket av humant papillomavirus (HPV). Det finnes mange forskjellige stammer av HPV. Påkjenningen 6 og 11 er oftest årsaken til kjønnsvorter.

Transmission

Kjønnsvorter er overført ved hud-til-hud kontakt med noen som har HPV, vanligvis gjennom seksuell aktivitet.

Ingen symptomer

Det er mulig for noen å ha HPV og ikke vite fordi han ikke utvikler vorter eller vorter er ikke merkbar. Noen uten symptomer kan fortsatt spre HPV til andre.

Time Frame

Ifølge American Academy of Dermatology, kan det ta flere måneder eller flere år for noen å først utvikle kjønnsvorter etter å ha blitt utsatt for HPV. Personer med nedsatt immunforsvar fra andre sykdommer er mer utsatt.

Vekst

Veksten av individuelle warts kan variere sterkt fra person til person med ingen fastsatt tidsramme. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention, kan vorter som er ubehandlet gå bort, fortsetter å vokse, eller forbli den samme størrelsen.

Behandling

En helse-omsorg leverandøren kan fjerne genital warts i en rekke måter på kontoret eller kan gi deg behandlinger for å bruke hjemme.