Digidexo.com

Alkohol / narkotika bevissthet utdanning klasser

Alkohol / narkotika bevissthet utdanning klasser


The National Institute on Drug Abuse sier som sin oppgave: å lede nasjonen i å bringe kraften av vitenskap å bære på rusmisbruk og avhengighet. Instituttet har som mål å sikre rask og effektiv spredning og bruk av forskning for å forbedre forebygging, behandling og politikk som gjelder til rusmisbruk og avhengighet. Alkohol og narkotika bevissthet utdanning er avgjørende for landets utvinning fra denne epidemien.

DARE

Drug Abuse Resistance Education er en politimann-ledede rekke klasserom leksjoner lært fra barnehage til 12. klasse. For offiserer, er DARE programmet mer enn bare narkotikaforebygging utdanning; det lærer beslutningstaking ferdigheter for å hjelpe elevene unngå høyrisikoatferd for å sikre at de vokser opp sunt, trygt og sikkert. Hundrevis av skoler over hele landet har gjennomført diverse alkohol og narkotika bevissthet programmer.

Lærere

Lærer Vision, en del av Family Education Network, sier at barn trenger å få vite om tobakk, alkohol og andre rusmidler for å gjøre trygge beslutninger. Det tilbyr gratis leksjoner og kaste melkespann for å hjelpe lærere øke bevisstheten om røyking, forebygging rusmisbruk, og helse og velvære inne i klasserommet. Lærer Vision oppfordrer lærere på tvers av Amerika for å spre de virkelige fakta om alkohol og rusmisbruk.

DWI

Kjøring i beruset tilstand er ulovlig i USA. Går over den lovlige grensen på 08 prosent blod alkoholinnhold, eller BAC, resulterer i en fyllekjøring overbevisning. I de fleste tilfeller er den skyldige lovpålagt og Department of Motor Vehicles å ta alkohol og narkotika bevissthet klasser å gjenvinne kjøring privilegier. Lengden og materiale av disse klassene avhenger av lovbruddet og lovbryteren tidligere overbevisning.

SAMHSA

The US Department of Health and Human Services og samhsa National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information har opprettet en nasjonal strategi for narkotikakontroll. De tilbyr trykte eksemplarer av sine publikasjoner og materiell om alkohol og narkotika bevissthet via telefon, og noen er tilgjengelig på nettet.

SAMHSA
Toll Free: 877-SAMHSA-7
Spansk: 877-767-8432
TDD: 800-487-4889
Fax: 240-221-4292
ncadi.samhsa.gov