Digidexo.com

Hvordan lindre Vertigo

Hvordan lindre Vertigo


Vertigo kan være en ødeleggende tilstanden for de uheldige nok til å lide av det. Årsaken er et problem i det indre øret, eller mer spesifikt, vestibulære systemet. Symptomene er hovedsakelig svimmelhet, tap av balanse og følelsen av bevegelse når du ikke er i bevegelse. Disse balanseproblemer kan også være ledsaget av oppkast og kvalme. Det er flere underliggende medisinske tilstander som forårsaker svimmelhet, men det vanligste er benign paroksysmal posisjonsvertigo, som kan lindres med noen forskjellige bevegelses øvelser.

Hvordan lindre Vertigo

Modifisert Epleys

•  Ligg på ryggen et sted komfortable, for eksempel en seng eller sofa.

Snu hodet til den ene siden mens du teller til 30 sekunder. Snu hodet til den andre siden for en annen 30 sekunder.

Holde hodet slått, rotere kroppen din slik at du blir liggende på din side og din kropp og hode er på linje. Hold denne posisjonen i 30 sekunder. Sett deg opp.

Modifisert Semont

Sitt på en seng eller sofa, med rundt 3 meter plass på hver side av deg.

Slipp til motsatt side, slik at øret er mot sengen eller sofaen. Hold denne posisjonen i 30 sekunder.

Høyre selv og raskt falle ned på den andre siden, holder øret mot sengen eller sofaen i 30 sekunder. Riktig selv.