Digidexo.com

Methylcobalamin & Adenosylcobalamin

Methylcobalamin & Adenosylcobalamin


Vitamin B12 er en stor, kjemisk komplekse næringsstoffer. Flere varianter av vitamin B12 eksisterer, inkludert methylcobalamin, adenosylcobalamin, cyanokobalamin, aquacobalamin og hydroxocobalamin. Begrepet cobalamin refererer til et medlem av B12-gruppe; navnet stammer fra nærvær av en koboltatom i molekylstrukturen.

Cyanocobalamin

Formen av B12 mest ofte solgt i vitamintilskudd er cyanokobalamin, som er en syntetisk versjon av vitamin. Imidlertid kan menneskers stoffskifte ikke direkte bruke cyanokobalamin. I stedet må forbindelsen omdannes til en brukbar form ved de kjemiske prosesser av metylering eller adenosylation.

Methylcobalamin

Methylcobalamin resultater fra å bryte ned andre kobalamin forbindelser og feste en metylgruppe. Den denaturert form av B12 er hovedformen av vitamin funnet i humant blodplasma og human brystmelk.

Adenosylcobalamin

Adenosylcobalamin resultater fra å bryte ned andre kobalamin forbindelser og feste en kjemisk gruppe som inneholder adenosin, 5'-deoxyadenosinyl. Adenosylcobalamin er den primære form av B12 som finnes i ikke-humane dyr. Hos mennesker er adenosylcobalamin finnes hovedsakelig i vevene, spesielt i leveren.