Digidexo.com

Hvordan skrive Appeal Letters for Short Term Disability Fornektelser

Hvordan skrive Appeal Letters for Short Term Disability Fornektelser


Arbeidsgivere gi kortsiktig funksjonshemming forsikring til ansatte ved sykdom eller skade som forhindrer en ansatt fra arbeidslivet. Kortsiktige funksjonshemming er vanligvis laget for å vare i seks måneder eller mindre. Hvis du blir nektet kortsiktige funksjonshemming, har du rett til å klage.

Hvordan skrive Appeal Letters for Short Term Disability Fornektelser

1 Gå gjennom fornektelse brev og merk de nøyaktige årsakene til fornektelse og prosessen for å klage. Legg også merke til den tidsrammen tildelt for å sende inn en klage. Du må sende inn klage innen dette tidsrommet, eller klagen vil trolig bli avvist.

Samle medisinske journaler og annen dokumentasjon som støtter din funksjonshemming tilfelle. Denne dokumentasjonen bør adressere årsakene til fornektelse. For eksempel, hvis du ble nektet i mangel av en passende diagnose, bør du rådføre deg med din medisinske tilbydere og skaffe dokumentasjon på at du har en passende diagnose eller at din tilstand, til tross for at en upassende diagnose, hindrer deg i å arbeide og møter andre kravene til å motta kortsiktig funksjonshemming.

vurdere å snakke med en funksjonshemming advokat. Det kan være lurt å vurdere å skaffe juridisk representasjon, spesielt hvis den kortsiktige funksjonshemming leverandøren er svært tilbakeholdne med å tildele fordeler for ditt tilfelle. I mange tilfeller vil funksjonshemming advokat bare kreve en avgift hvis saken er vunnet. En advokat kan hjelpe deg med å utforme en klage brev.

Skriv og send inn klagen brev med støttedokumentasjon. Klagen brevet skal liste opp alle fall tall, ditt fulle navn, fødselsdato og gi spesifikke grunner til å appellere avgjørelsen. Det er tilrådelig å sende klagen brev via rekommandert post, slik at du har bevis det ble fremsatt innen den avsatte tidsramme.