Digidexo.com

Pathophysiology of Alzheimers sykdom

Pathophysiology of Alzheimers sykdom


Pathophysiology studerer endringer i funksjon av et organ eller vev forårsaket av en sykdom eller skade. Ifølge Mayo Clinic og American Academy of Family Physicians (aafp), er det to hoved patofysiologiske endringer i hjernen som finnes i Alzheimers sykdom: plakk og floker.

Plaketter

Plakk er unormale ansamlinger av proteinet beta-amyloid i hjernen. Ifølge American Academy of Family Physicians (aafp), betennelse rundt disse plaketter fører til døden av nærliggende celler i hjernen.

Årsaker

The Mayo Clinic og aafp rapport som plakk kan være forårsaket av et problem i behandlingen av beta-amyloid. Ifølge aafp, risikofaktorer for utvikling av plakk inkluderer høyt blodtrykk og høyt kolesterol; Det er trolig også en genetisk komponent av plakkdannelse.

Floker

Floker oppstår når tråder av proteinet tau, som gir hjernecellene deres form, blir vridd; Dette patofysiologisk endringen fører til berørte cellene til å dø. Noen mennesker er genetisk disponert for å utvikle tau som vrir, ifølge aafp.

Funksjoner

Det er ikke kjent, i henhold til aafp, enten de prosesser som forårsaker plakk og floker er relatert.

Effekter

Den patofysiologiske forandringer i hjernen i Alzheimers sykdom føre til demens, langsom, progressiv (stadig dårligere over tid) tap av hjernefunksjon. Dette påvirker hukommelse, læring og atferd.