Digidexo.com

Funksjonelle Evalueringsverktøy

Funksjonelle Evalueringsverktøy


Funksjonelle vurderingsverktøy er instrumenter som måler hvordan en person fungerer i et bestemt område av livet. Resultatene av evalueringen blir sammenlignet med normative verdier hentet fra folk i samme alder gruppe eller bakgrunn. Poeng blir så brukt til å sette kortsiktige og langsiktige mål for endring og bestemme nødvendige tiltak. Revurderinger utføres med jevne mellomrom for å overvåke fremgang og evaluere effekten av tiltakene.

Atferds Assessments

Funksjonelle atferds bedømmelser blir benyttet for å bestemme underliggende årsaker til spesiell oppførsel. Når årsaken er bestemt, kan en konkret handlingsplan være utformet for å lokke fram atferdsendring. Disse vurderingene er ofte brukt i skolen og er utført av skolepsykologen. Helsepersonell bruker også funksjonelle vurderinger som en del av prosessen for fastsettelse av en psykiatrisk medisinsk diagnose. Testene kan administreres igjen senere for å evaluere effekten av en foreskrevet medisiner eller atferds intervensjon.

Fysiske Assessments

Funksjonelle fysiske vurderinger brukes i mange områder av helsevesenet. Disse vurderingene er spesifikke for befolkningen som testes eller den fysiske evnen blir vurdert. Populasjonsspesifikke vurderingene inkluderer pediatri, geriatri og pasienter med en spesiell medisinsk diagnose. Geriatriske vurderingene fokuserer på høsten risiko og dagliglivets aktiviteter. Pediatriske tester vurdere utviklingsmessige forsinkelser med motorikk og tale. Post-takts funksjonelle vurderinger er et eksempel på en diagnose-spesifikk test. Evne spesifikke tester over flere aldersgrupper og vurdere balanse, styrke, fleksibilitet, utholdenhet, og grove eller finmotorikk. Sport-spesifikke funksjonelle vurderinger markere områder av svakhet og styrke; treningsprogrammer kan tilpasses basert på funnene.

Faglige vurderinger

Akademiske tester administreres nasjonalt, statewide og lokalt. Vurderingene er utført i matematiske ferdigheter, lesing, historie og andre fag. Eksamen blir avholdt med jevne mellomrom, og data fra disse testene blir innhentet og brukt til å sammenligne skoleprestasjoner etter den geografiske region, rase, alder og økonomisk status. Testdata kan også brukes til å evaluere effekten av pedagog.