Digidexo.com

Den gjennomsnittlige høyden av mennesker over tid

Den gjennomsnittlige høyden av mennesker over tid


Den gjennomsnittlige høyden av mennesker, både menn og kvinner, har variert gjennom historien. I noen land, høyder har ennå ikke nådd samme nivå som tusenvis av år siden.

Ancient History

Menneskelige levninger fra det gamle Hellas og Tyrkia har avdekket at den gjennomsnittlige høyden av jegere og samlere var 5 meter, 9 inches for menn og 5 meter, 5 inches for kvinner. Men bytte til et jordbruksøkonomien førte til et fall i gjennomsnittshøyde etter 3000 f.Kr. - til 5 meter, 3 inches og 5 meter akkurat, henholdsvis menn og kvinner. Selv om gjennomsnittlig høyder har steget igjen, er de fortsatt under gamle nivåer.

17. og 18. århundre

Ved begynnelsen av det 17. århundre, engelske menn og kvinner hadde en gjennomsnittlig høyder på 5 meter, 6 inches og 5 meter, 0,5 inches, henholdsvis, og deres høyder forble mer eller mindre konstant gjennom det 17. og 18. århundre. Amerikanske kolonistene vokste høyere, men; menns gjennomsnittshøyde var 5 meter, 7,5 inches og kvinner var 5 meter, 3 tommer.

Modern Day

Den gjennomsnittlige høyden av moderne amerikanerne er litt over 5 meter, 9 inches for menn og nesten 5 meter, 4 inches for kvinner. Forbedret ernæring og bruk av antibiotika har bidratt til en økning i de siste 200 år, i henhold til "Journal of Nutrition".